Alle opplever angst som en naturlig reaksjon på en oppfattet fare. En slik type angst er en form for tilpasningsevne for å øke menneskets yteevne i en farlig situasjon. Denne artikkelen vil fokusere på angstlidelser som er ut av proporsjon i forhold til sitasjonen som trigger lidelsen, og som forstyrrer personens evne til å fungere i dagliglivet.

Angstkomponenter

Angstresponsen består av 4 komponenter:

-en subjektiv og emosjonell komponent som inkluderer følelsen av spenning og frykt

-en kognitiv komponent som inneholder bekymringstanker og en følelse av ikke å kunne mestre situasjonen (felles med stress)

-psykologiske reaksjoner som økt hjerterytme, boldtrykk, muskespenninger, kortpustethet, kvalme, tørr munn, diaré og ofte urinering

-atferdsreaksjoner, som å unngå visse situasjoner og nedsatt evne til å utføre visse oppgaver (Barlow 2002)

Det finnes ulike angstlidelser, slik som fobier, generalisert angstlidelse (GAD), panikklidelse, obsessiv kompulsiv lidelse og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (Jeg har utelatt PTSD i denne omgang). I tillegg kommer sonatoforme lidelser og dissosiative lidelser, men velger jeg å se vekk i fra disse for at leseren ikke skal miste oversikten.

Jeg vil fokusere på å beskrive angstdiagnosens 4 komponenter som beskrevet over, samt årsaksfaktorer og behandling. Noen av årsaksfaktorene og behandlingsmetoder er beskrevet i den generelle delen, som du nå leser, mens andre er mer spesifikt omtalt i de ulike beskrivelsene av lidelsene.

Prøv gratis kognitiv terapi for angst og depresjon

 

Biologiske faktorer

Psykolog David Barlow (2002) en ledende ekspert på angstlidelser, antyder at genetisk sårbarhet hos noen skaper et overaktivt autonomt nervesystem som overreagerer på oppfattet fare. Arbarhetsfaktorer kan bidra til overreaksjoner i nevrotransmitter systemet som er involvert i emosjonelle reaksjoner (Mineka et al.; 1998). En av disse transmitterne heter GABA (gamma - aminobutyric acid), er en hemmende transmitter som reduserer nevral aktivitet i amygdala og andre hjernestrukturer. Noen forskere mener at et unormalt lavt nivå av inhibitorisk GABA aktivitet i disse aktiverte områdene kan bidra til at personer får et høyt reaktivt nervesystem som fortere produserer angstresponser enn hos andre. Denne hypotesen blir spesielt bekreftet av studier av klienter med panikkanfall (se under).

Genetiske faktorer kan skape sårbarhet i forhold til angstlidelser (Jang, 2005). Når det foreligger klinisk nivå av angst, vil eneggede tvillinger ha en samsvarsrate på 40 % for angstlidelser sammenliknet med 4 % samsvarsrate for toeggede tvillinger (Carey og Gottesman, 1981). Selv om slike funn indikerer betydningen av genetisk predisposisjon, ser vi at samsvarsraten for eneggede tvillinger er langt i fra 100 %. Det indikerer at psykologiske og miljømessige faktorer, både delt og ikke delt, betyr mye. Det betyr at personlighetsdimensjoner som nevrotisime og introvert – ekstrovert først og fremst spiller en stor rolle i interaksjon med psykologiske og miljømessige faktorer.

 

Konklusjon

All behandling av disse lidelsene krever en god og varm terapeutisk relasjon. Alle behandlingsmetodene blir mindre effektive hvis ikke klienten føler seg møtt av en empatisk terapeut. Metaundersøkelser av psykoterapi, viser at gode terapeutiske relasjoner med klienten er bunnplanken i all psykoterapi.

 

Medisinering av angst

Psykologiske faktorer i angstlidelser

Fobier

Panikk lidelse

Obsessiv- kompulsiv lidelse


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge
Prøv 90 minutts kognitiv terapi for kr. 390
Prøv oss på skype eller kom til terapikontorene på Lillestrøm eller Neskollen i Akershus. Fyll ut skjemaet og klikk send! Du kan også ringe eller sende SMS på telefon nr +47 917 26 373. Pårørende kan ikke be om time på vegne av andre.
Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-postadresse
Skriv inn ditt telefonnummer
Skriv en melding

Personvernerklæring

Denne erklæringen gjelder for Global University med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

  • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
  • Gi deg relevant og tilpasset innhold
  • Måle og analysere trafikken på nettsidene