Årsaken til depresjon

Årsaken til depresjon, deprimertÅrsaken til depresjon er ofte en interaksjon mellom biologiske, miljømessige og psykologiske faktorer. Vi skal belyse dette med forskjellige biologiske og kognitive studier og teorier.

 

Den biologiske teorien som årsak til depresjon

Den biologiske teorien støtter seg delvis på tvillingstudier, og delvis på studiet av nevrotransmittere. De viktigste nevrotransmitterne knyttet til depresjon er serotoin, noradrenalin og dopamin. Disse spiller en viktig rolle i de delene av hjernen som er involvert i opplevelsen av belønning og lykke/behag. Når nerve signalene blir hemmet i disse områdene, som følge av mindre av disse nevro transmitterne, blir resultatet mindre lykke og motivasjon.

 

Denne teorien støttes av det faktum at effektive anti – depressivaer fungerer ved å øke aktiviteten til disse nevro transmitterne, som igjen stimulerer nervesystemet som bidrar til positive stemninger og målrettet adferd. Studier testet mengden av erfart belønning hos deprimerte når disse sentrene i hjernen ble aktivert med stimulerende stoffer (Lescia Tremblay and co-workers, 2002). Senere studier med fMRI viser at deprimerte har liten nevral respons på glade og triste scener, hvilket kan tyde på at det emosjonelle respons systemet ”sover”. Dette forklarer i stor grad mangel på positive følelser og tomheten i den depressive opplevelsen. Det er også funnet ulikheter i relativt hvilenivå i høyre og venstre hemisfære av hjernen. Mens høyresideaktivering er forbundet med negative emosjoner, er høyere aktivering i venstre hemisfære forbundet med positive emosjoner. Relativt lavere venstresideaktivering i hjernen antas å kunne utgjøre en sårbarhetsfaktor for depresjon.

 

Prøv kognitiv terapi for angst og depresjon       

 

Arv og miljø som årsaksfaktorer til depresjon

Eneggede tvillinger har en samsvarsrate på 67% i opplevelsen av klinisk depresjon, sammenliknet med kun 15% for 2 eggede. Blant adopterte som utvikler depresjon, er biologiske slektninger ca 8 ganger mer sjanse for å utvikle depresjon enn adopsjonsslektninger (Wender et al., 1986). Hendelser som lav sosial støtte og alvorlige tapsopplevelser i kombinasjon med en genetisk disponerthet for depresjon vil øke sjansene betraktelig for utvikling av depresjon (Barondes, 1999; Jang, 2005).

 

De kognitive teoriene som årsak til depresjon

De kognitive teoriene tar utgangspunkt i selvforsterkende negative tankeskjemaer, hvor negative tolkninger av alle erfaringer og hendelser, i kombinasjon med at man mentalt redigerer vekk suksesser.  Utgangspunktet er et generelt negativt syn på seg selv og sin egenverdi.

Beck studerte tenkningen hos depressive pasienter og fant ut at den var karakterisert av negative oppfatninger:

1.      av personen selv (Jeg er et dårlig menneske)

2.      av omgivelsene (verden er en jammerdal)

3.      av framtiden (intet håp i sikte)

Denne kognitive triaden virket som et skjema som både skapte og vedlikeholdte depresjonen, fordi skjemaet ble automatisk aktivert hver gang personen opplevde noe som passet inn i det.

Hver gang en depressiv person mislykkes, får hun sitt negative selvskjema bekreftet; mens andre mennesker i samme situasjon ofte klarer å bagatellisere sine nederlag, vil depressive personer forstørre dem. Iblant oppsøker de deprimerte slike situasjoner aktivt som bekrefter deres verste anelser.

 

Lært hjelpeløshet som årsak til depresjon

En annen teori innenfor det kognitive utgangspunktet, er teorien om lært hjelpeløshet. I følge denne teorien oppstår depresjon når mennesker forventer dårlige hendelser, og at det ikke er noe de kan gjøre for å hindre eller takle hendelsen. Deprimerte mennesker gjør det motsatte av ikke deprimerte mennesker: De attribuerer negativt resultat til dem selv personlig og positive resultater til situasjoner utenfor dem selv, mens ikke deprimerte gjør det motsatte.

Teoretikere innen lært hjelpeløshet utvider depresjonsattribusjonsmønstreret ved å spesifisere hva negativ attribusjon for å gjøre feil er. De antyder at kroniske og intense depresjoner oppstår som et resultat av negativ attribusjon for feil som er:

  1. personlige (”Det er bare min feil!”)
  2. gjentatte og stabile (”Dette skjer alltid!”)
  3. altomfattende (”Jeg er en total taper!”) 

Depresjon behandling

I vår depresjon behandling har vi funnet en effektiv metodikk for å dempe depresjonsymptomer raskt. Denne metodikken kombinerer kognitiv terapi og en egenutviklet metodikk for å dempe påtrengende negative tanker og depressive følelser. LES MER

Symptomer på depresjon

Læring og miljøfaktorer.

 

Kontakt oss for gratis prøvetime i kognitiv terapi. Trykk på kontaktknappen øverst eller ring 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge