Beskrivelser av ulike fobier

Under finner du en del linker til forskjellige typer fobier, hva fobier er, hvordan de oppstår og litt om behandling av dem. For mer utførlig om behandling, gå til behandligssidene for de ulike fobiene. 

Forskjellige typer fobier

Av de vanligste fobiene i vestlige kulturer er spesifikk fobi, sosial fobi og agora fobi. LES MER

Fobier

Årsaken til  fobier

Fobier er sterk irrasjonell frykt for spesielle objekter eller situasjoner. Folk med fobier innser at deres frykt er ute av proporsjon i forhold til den aktuelle faren, men føler allikevel at de er ute av stand til å takle denne frykten. LES MER

Sosial fobi

Sosial fobi kjennetegnes av frykt for å dumme seg ut i sosiale situasjoner slik at en blir negativt vurdert av andre. Man utvikler en overbevisning om at man når man gjør upassende handlinger i egen og andres øyne får det katastrofale følger med tap av sosial status. LES MER

Utfordringen med sosial fobi

Clark og Wells modellen beskriver 4 prosesser som hindrer mennesker med sosial fobi å få avkreftet sine negative automatiske tanker om farene i en sosial situasjon. LES MER

Sosial fobi diagnose

Typiske tegn på sosial fobi kan være Følelse av skam  og utilstrekkelighet og at man forsøker å skjule vanskelighetene for omgivelsene. LES MER


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge