Sosiale situasjoner aktiverer kognitive ”alarmskjema”

I sosial fobi aktiverer personen ”alarmskjema” som kommer til uttrykk i et sammensatt reaksjonsmønster av tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferdsom er nedarvet i mennesket som følge av evolusjonen. Når disse subjektive oppfatningene og tolkninger ikke samsvarer med reell fare, blir de oppfattet som forsterket trussel. Signaler som var ment for å varsle fare, har nå fått status som bevis for at det katastrofale har inntruffet.

Prøv kognitiv terapi for sosial fobi      

Selvfokusering

Oppmerksomheten blir rettet mot kroppslige reaksjoner og personen for en selvfokusering. Forestillingsbildet og tanker om at ubehagelige symptomer avslører svakhet, vil nå dominere bevisstheten. Denne indrestyrte oppmerksomheten reduserer evnen til å oppfatte og tolke sosiale signaler, men øker i stedet følelsen av sosial fare, og frykten for nye nederlag forsterkes.

Dette gir en ytterligere omdreining i angstsirkelen, og en blir mer var for endringer i kroppen som igjen blir oppfattet som tegn på økt fare.

 

Negative automatiske tanker (N.A.T)-selvfokusering – tryggingsstrategier

N.A.T                     Selvfokusering            Tryggingsstrategier 

Jeg vet ikke             Bilde av seg selv          Unngå blikk kontakt.

hva jeg skal si.        som en taus                  Si minst mulig.

Andre syns jeg        raring.                           Planlegge det en skal si.

er dum.                                                         Late som om en er

                                                                     opptatt av andre ting.

Jeg kommer           Et skjelvende                 La være å drikke.

 til å skjelve.           vrak                                Holde hardt i det

Alle vil legge          uten kontroll.                  en har i handa.

merke til det.                                                Puste dypt.

                                                                     Unngå blikkontakt.

Les mer

 

Behandling av sosial angst

Kontakt oss for gratis prøvebehandling av sosial angst. Fyll ut kontaktskjemaet til høyre, eller ring 917 26 373.

 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge