Lege og pasientInformasjon for leger og helsepersonell om kognitiv terapi og mindfulness

Denne siden er for leger og helsepersonell som vil bruke kognitiv terapi og mindulness kognitiv terapi til å rehabilitere pasienter ut av psykisk sykdom.

Kognitiv terapi og mindfulnesstrening

Kognitiv terapiKognitiv terapi og mindfulnesstrening er dokumentert mest effektivt på mild til moderat angst og depresjon. Vi er blant de få private aktørene som tilbyr 90 minutts prøvebehandling til 390 kroner. Vi gjør dette for at klienten skal få praktisk kunnskap om behandlingen for å velge om de skal fortsette eller ikke.  I tillegg tilbyr vi behovsprøvd prisreduksjon. Du finner mer informasjon om dette her

Kognitiv terapi for angstlidelser og depresjon

Vi har ingen venteliste og dokumentert gode behandlingsresultater. Terapien er særlig egnet mot generalisert angst(GAD)panikkangstsosial angstobsessiv kompulsiv lidelse(OCD)obsessiv kompulsiv lidelse(OCD) og depresjon. Vi har gode erfaringer med terapiformen som metode til å få personer tilbake i arbeid etter arbeidskonflikter. Vi holder til på Lillestrøm, kun 10 minutters togtur fra Oslo S. Pasientene kan også gjennomføre tilbudet på video. Dersom du er interessert i å lese mer om styrker og svakheter i kognitiv terapi som terapiform, finner du dette her

BDI og BAI som måleintrumenter i kognitiv terapi

Som hjelpemiddel til å vurdere kognitiv terapi til pasient/bruker anbefaler jeg å måle depresjonsdybden ved hjelp av en BDI (Beck depression inventory). Ved alvorlig og tung depresjon kan tankekapasiteten bli så dårlig at klienten ikke har nytte av kognitiv terapi. Da vil det lønne seg å medisinere ned depresjonen slik at klienten får det minimum av kognitiv kapasitet som skal til for å ha utbytte av kognitiv terapi. Du finner mer informasjon om dette i BDI skåringsveileder.

Du kan også måle angst ved hjelp av BAI (Beck anxiety inventory). For andre måleinstrumenter, ta kontakt med undertegnede.

Christian Bang, kognitiv atferdsterapeut, NFKT

Dokumentasjon av behandlingseffekt

Hvem er terapeuten?

Hvorfor vår terapi?

Anonyme terapireferanser

Kontakt oss for 90 minutts prøvesesjon. Trykk på kontaktknappen øverst og fyll ut kontaktskjemaet sammen med din pasient, eller ring 917 26 373. Ingen venteliste.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge