avhengighet behandling rusmisbruk

Avhengighet behandling, avvenning fra rus, røyk og spill

Bestill rimelig avhengighet behandling i dag uten å bli registrert i et offentlig register. Vi behandler på vårt kontor i Lillestrøm eller overalt via Skype. Bruk kontaktknappen på vår hjemmeside eller kontakt oss på telefon +47 917 26 373. Ingen venteliste. 

Avhengighet behandling er for deg som har utfordringer med rus, spill eller annen avhengighet. Tilbudet er ikke for deg som trenger å avgifte kroppen eller som er avhengig av et kontrollert miljø som fjerner alle triggere som kan føre til tilbakefall. Men tilbudet kan bli aktuelt senere for å gjøre deg i stand til å takle en verden med tilbakefallstriggere.

Vår behandlingsmetodikk i avhengighet behandling

Sammen med terapeuten vil du planlegge et program som er tilrettelagt dine behov i forhold til aktivitet, rehabiltering av psykisk helse, gradvis triggerkontroll osv. Avhengighet behandling består i at avvenningspsrosessen går gradvis fra full avhengighetsatferd til totalt avhold. Det vil si at vi ser på en sprekk som en mulighet til å høste erfaring i forhold til hvorfor man sprakk. Dette gir nyttig kunnskap om hvordan man i bedre grad kan takle situasjoner som bidrar til tilbakefall. Vi skiller oss derfor fra andre tilbud som har mer en alt eller intet tankegang, hvor en sprekk er ensbetydende med fullt tilbakefall til rusavhengighet. Det vil ofte gi torpedering av selvbilde og mestringstro, og ikke være god rehabilitering.

Vitenskapelig grunnlag for avhengighet behandling

Forskning viser at all avhengighet ofte skyldes avhengighet av kroppens egen hormonproduksjon. Hvis du er avhengig av heroin, kokain, eller andre stoffer, er du egentlig ikke avhengig av selve stoffet, men du er avhengig av kroppens produksjon av dopamin og endorfin som stoffet trigger. Man har også sett at annen avhengighet, som foreksempel spill, skyldes adrenalin og dopaminavhengighet. Ved å vinne i spill, får man ofte høy utskillelse av disse hormonene. Det er denne lykkerusen man blir avhengig av, noe som er felles med rusen man får av enkelte typer stoffmisbruk. For å lykkes i avhenglighet behandling trenger du å en atferd som gir stor hormonutskillelse som den atferden man er avhengig av. Kun da kan denne aktiviteten konkurrere ut avhengigheten. Man kan altså ikke slutte med noe uten å erstatte det med noe annet. Men det andre må gi en like høy hormonrus. Hvordan vi får dette til, er selve behandlingsmetodikken i avhengighet behandling.

Mer om avhengighet behandling

Men behandlingsmetodikken vår inneholder mye mer. Årsakene til rusmisbruk kan være sammensatte. En person med depresjon har ofte lite dopaminutskillelse, og vil derfor ofte bruke rus til å heve dopaminet. Da er det viktig å behandle depresjonen fordi den gir stor sårbarhet for rusmisbruk. Høy grad av sosial angst kan gi rusavhengighet fordi man bruker rusen til å mestre sosiale situasjoner. Uten at vi demper den sosiale angsten vil vi opprettholde behovet for å bruke rus til å takle angst. Overgrep og alvorlige traumatiske hendelser kan også gi stor rusavhengighet. Stor livsbelastning kan også gi sårbarhet for rusmisbruk. Alle slike årsaksforhold må behandles for at avhengighet behandling skal bli vellykket og varig. Vi anbefaler derfor at du som sliter med rusavhengighet kommer til en samtale for å finne ut om avhengighet behandling er noe for deg.

Kontakt oss for 90 minutts demonstrasjon av avhengighet behandling. Trykk på kontaktknappen over eller ring 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge