Sosial angst behandling menneskemengdeSosial angst behandling i Lillestrøm

Bestill rimelig sosial angst behandling i dag uten å bli regsistrert i et offentlig register. Vi behandler deg i Lillestrøm eller overalt via Skype. Bruk kontaktknappen over eller kontakt oss på 917 26 373. Ingen venteliste. Få hjelp i dag!

"Mine utfordringer før jeg begynte i terapi var sosial angst. Jeg opplevde å ha store hemninger i mange situasjoner. Jeg fikk bekreftet min angst, og fikk gode hjelpemidler til å takle den. Allerede fra første time og opplevde deg som trygg å snakke med mine problemer om. Du har gitt meg verktøy å bruke som virker. Tiden gikk fort, da alt jeg har lært har vært interessant, og du er ganske vittig. Resultatet av terapiprosessen i dag er at jeg føler meg mye tryggere i de fleste situasjoner. Jeg tør å gjøre ting jeg bare drømte om før.” Les mer om hva andre sier om vår terapi

I vår sosial angst behandling kombinerer vi kognitiv terapi, eksponeringsterapi, atferdsterapi med en egenutvklet metodikk som demper angsten og de negative tankene i eksponeringssituasjonen. 

Kort om sosial angst

Sterk sosial angst oppleves ubehagelig. Hvilke sosiale situasjoner som gir angst kan varierer fra person til person. Hvis du opplever at du dummer deg ut hver gang du skal si noe til en gruppe mennesker, vil du får mer og mer angst for å si noe til disse menneskene. Hver liknende hendelse blir et nytt bevis på at du ikke takler situasjonen. Dette er grunnen til at eksponering for sosiale situasjoner uten andre terapimetoder sjelden hjelper. Feilkoblingen er at du tror at andre ser det du føler. Når du føler at du dummer deg ut, tror du ofte mer på denne følelsen enn forsikringen fra andre om at det du sa ikke var dumt. Du kan også tro at andre ser den samme angsten som du selv føler (de ser meg som en skjelvende og usikker person). Terapeutisk blir det derfor viktig å bevise at det du føler er ikke det samme som andre legger merke til (bryte emosjonell ressonering).

Nevrologisk aksept eller valium effekt uten valium

Men som i panikkangst blir utfordringen i sosial angst behandling å få deg til å akseptere angsten som man prøver å bli kvitt, noe som høres paradoksalt ut, men det er hovednøkkelen i terapien. Sosial angst behandling gir deg metoder som gjør at du fjerner angst for angsten (nevrologisk aksept) og gjør at kroppen oppnår samme tilstand som det som det man oppnår med angstdempende medisiner, uten å bruke de samme medisinene (f.eks. valiumeffekten uten å bruke valium).'

Angstpyramiden i sosial angst behandling

Vi kartlegger sosiale angstsituasjoner som gir angst på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er minst angst og 10 er mest. Ved å oppsøke situasjoner som gir 1 angst er det lettere å akseptere angsten enn situasjoner som gir 10 angst. Da framprovoserer vi angsten kontrollert og unngår dermed angst for angsten(metaangst). Hvis vi tenker oss dette som en pyramide, er ideen at vi eksponerer angsten til 1 blir 0. Når vi skal gå til 2 angst er ikke den lenger 2, men 1. Slik kollapser pyramiden. En sosial situasjon som gir 10 av 10 på angstskalaen i pyramiden kan etter eksponering av sosiale situasjoner lenger ned i pyramiden kunne gi 3-4 av 10 på angstskalaen (noe angst er naturlig).

Men i de tilfellene hvor laveste angstnivå er på 6, er det vanskelig å komme uten medisinering i en kort periode, fordi laveste angst oppleves for høy til å kunne akseptere den. Ved å eksponere uten medisin vil vi da bare øke fobien istedet for å minske den, fordi hver ny eksponering gir mer angst for angsten. Men målet er selvsagt at du skal ned på normalangst uten medisiner. 

Utoverfokus i sosial angst behandling

I tillegg bruker vi noe som heter utoverfokus eller distraksjon for å distrahere hjernen vekk fra fokuset på angsten. Ideen er at jo mer vi får hjernen til å bli oppmerksom på andre ting enn angsten og symptomene, jo mindre metal kapasitet har hjernen til å prosessere angsten. Alt dette gir tilsammen en effektiv behandling.  

Behandlingsforløp i sosial angst behandling

Ved at du gjør liknende oppgaver mellom konsultasjonene, vil behandlingsforløpet på sosial angst ofte begrense seg til 7 - 9 ganger. Dersom du har andre psykiske lidelser i tillegg, blir behandlingsløpet noe lenger. 

(Bestill prøveavtale for å prøve terapien på sosial angst ved å trykke på kontaktknappen over)

For å få deg med sosial fobi ut av repeterende erfaringer av å dumme seg ut, må vi endre dine tryggingsstrategiene. Dette gjøres ved å:

  1. kartlegge dine automatiske negative tanker (NAT) og forestillingsbilder som melder seg før og i den aktuelle situasjonen (Hva er det verste som kan skje?). Videre må du
  2. finne ut hvordan angsten viste seg (Hvordan merket du uroen?) og hvilke tryggingsstrategier du bruker (Hva gjør du for å begrense frykten?)
  3. til sist identifisere hvordan du i egen øyne framtrer for andre i sitt selvfokus (Hvordan føler du at du ser ut? Har du et bilde av hvordan du ser ut?).

Den beste måten å skaffe kunnskap om vår behandling, er å bestille en prøvekonsultasjon ved å trykke på kontaktknappen over. Det er ved å prøve ut behandlingen at du får best kunnskap om terapiformen.  

Les mer

Eller les om effektstudier av vår terapi mot sosial angstDel denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge