Den kognitive modell for depresjon, fra årsak til symptom

Kognitiv modell for depresjon, fra årsak til symptomerDeprimerte pasienter har negativ tankegang, holdninger og antagelser som fører til negative tanker om selvet, omverden og framtiden (Thase & Beck 1993). Disse tankene produserer følelsesmessig tristhet og tomhet og atferdsmessig passivitet.  

Beck mener at de grunnleggende patogene kognitive faktorene som oftest kan føres tilbake til barndommen sentrert om tapsopplevelser, men for den kognitive depresjon behandlingen har ikke opprinnelseshistorien sentral praktisk betydning.

 

3 komponener i den kognitive modellen for depresjon

Den kognitive modellen for depresjon inneholder 3 komponenter:

1.      Den kognitive triade

2.      kognitive forvrengninger, er oppfattelsesmåter som bidrar til at situasjoner mistolkes og fordreies, slik at de depressive skjemaene      vedlikeholdes og eventuelt forsterkes

3.      Depressive mentale skjemaer, betegner grunnleggende antagelser som har blitt en del av den kognitive strukturen gjennom tidligere negative opplevelser.

De tre komponentene skaper et dysfunksjonelt samspill mellom ytre begivenheter og depresjonstilstanden.

 

Negative automatiske tanker (NAT) i depresjon

Det negative kognitiv idéinnhold som oppstår, utrykker seg i negative automatiske tanker. Disse opptrer uvilkårlig og tilsynelatende uten ytre anledning. De er som private tanker eller en indre monolog, som ufrivillig trenger seg på. Negative automatiske tanker forekommer hos alle mennesker. Men ved depresjonstilstander er de mer omfattende og påtrengende enn normalt og opprettholder og forsterker den depressive tilstanden. Både klinisk erfaring og systematiske undersøkelser har vist at NAT har høy prevalens og spesifisitet ved depresjonstilstander (Thase & Beck 1993).

 

Den kognitive triade i depresjon

Negative automatiske tanker (NAT) i depresjon kan inndeles i tre kategorier:

Den depressives negative syn på:

 

1.      seg selv (Internt)

2.      omverdenen (Globalt)

3.      framtiden (Stabilt)

 

Dette kalles den kognitive triade.

Når man ser på seg selv negativt, vil man betrakte egne vanskeligheter som et resultat av egne moralske, fysiske eller psykologiske feil.

Det negative syn på verden kan bidra til at man mener verden stiller umulige krav eller bidrar til hindringer som gjør det umulig å bli glad eller tilfreds.

 

 

Den deprimertes pessimistiske syn på framtiden bidrar til at aktuelle problemer vil være der for alltid, og at man er dømt til å mislykkes i liknende situasjoner. 

Den kognitive triade i depresjon kan avbildes som en likebenet trekant hvor graden av viktigheten av hver av de tre faktorene representeres ved avstanden. Jo kortere avstand, jo større betydning har den gjeldende faktor. For eksempel vil personen som synes hun er uinteressant, kjedelig og uten initiativ, som omverdenen krever av henne, være i stand til å leve det liv hun har. En annen person, som er opptatt av negative tanker om seg selv og framtiden, vil for eksempel oppleve at hun er verdiløs og umulig, og at hun ikke kan se for seg at hun kan holde ut dette i evighet. Selvmordstanker kan derfor oppstå. Den aktuelle omverdenen kan imidlertid oppfattes som problemløs.  En tredje person kan ha et negativt syn på omverdenen og fremtiden. Han vil kunne projeksjonere utad og beskrive de ytre årsaker til sine vanskeligheter. Selvbildet til denne personen kan ofte være uberørt, og han kan for eksempel ofte ramse opp en rekke eksempler på hvordan han har vært uvitende offer som har forsøkt å gjøre sitt beste, selv om hele omverdenen har gått imot ham. Les mer

 

Depresjon behandling

I vår depresjon behandling har vi funnet en effektiv metodikk for å dempe depresjonsymptomer raskt. Denne metodikken kombinerer kognitiv terapi og en egenutviklet metodikk for å dempe påtrengende negative tanker og depressive følelser. LES MER

Bakgrunn for kognitiv terapi.

Kognitiv terapi

Kontakt oss for prøvetime i kognitiv terapi. Trykk på kontaktknappen øverst eller ring 917 26 373. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge