KiD kurs passer spesielt deg som har fra mild til moderat depresjon. For at vi skal være sikre på at du får mest mulig utbytte av kurset, vil vi ha en gratis inntaksamtale på 90 minutt hvor vi tester ut om kurset passer for deg. Vi måler depresjonsgrad, angst og sosial fobi, sammen med å karlegge dine forventinger til kurset. Samtidig ønsker vi å kartlegge om du har mange negative antagelser om deg selv, og om hvorvidt disse er årsaken til depresjonen. Dersom du har mange slike fastgrodde negative ovebevisninger om deg selv, vil vi anbefale individuell terapi hos oss først. Grunnen til dette er at vi i et KiD kurs ikke kan forandre disse negative selvantagelsene på en slik måte som individualterapien kan. KiD kursets styrke er at kursdeltakerne kan motivere hverandre, men ulempen er at dersom depresjonen skyldes årsaker på det individuelle plan som må arbeides med terapeutisk, vil ikke kurset gjør noe med årsaken til depresjonen. Da vil det ikke være etisk riktig å anbefale deg et slikt kurs. 

Inntakssamtalen vil avklare om vi anbefaler KiD eller individuell terapi, og vi gir rådene på faglig og behandlingsetisk grunnlag uten økonomiske motiver.

Bruk kontaktskjemaet under dersom du ønsker en slik gratissamtale.

Skrevet av:
Christian Bang
Kognitiv atferdsterapeut, NFKT
Global University, Norge
Mob. 917 26 373


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge