Me behandling Fibromyalgi behandling energinivåBestill rimelig ME behandling og fibromyalgi behandling i Lillestrøm eller på Skype.

Bestill rimelig ME behandling eller fibromyalgi behandling med kognitiv terapi og LDN. Vi behandler deg på vårt kontor i Lillestrøm eller overalt via Skype. Bruk kontaktknappen på vår hjemmeside eller kontakt oss på telefon +47 917 26 373. Ingen venteliste.

Vårt terapeutiske ståsted i forhold til ME behandling

Vårt terapeutiske ståsted er at lidelsen ME (Myalgisk encefalopati) i seg selv ikke er en psykisk sykdom, selv om den kan føre til kognitiv svikt (nedsatt tankekapasitet). Årsakene til energisvikten i ren ME uten depresjon og angst, er trolig lavere endorfinivå enn normalt på grunn av en autoimmun reaksjon. Men ME symptomene kan gi deg depresjon og angst på grunn av tankegang rundt symptomer og sykdom. Forklaringen på dette kommer videre i artikkelen.

"Jeg har gått hos Christian pga, min ME situasjon. Dette har hjulpet meg virkelig i min situasjon. Jeg vil anbefale dette på det sterkeste, for å få en mue bedre livskvalitet. For meg har det også vært fint å ha en kontaktperson videre i livet som har bred erfaring og tyngde på dette feltet, noe som skaper en trygghet."

 

4 sentrale energihormoner i ME behandling og fibromyalgi behandling

Det er 4 hormoner som er sentrale i vårt energinivå; dopamin, serotonin noradrenalin og endorfin (vi ser nå bort fra andre energikomponenter, som f.eks. blodverdier). Dopamin har en sentral rolle i din opplevelse av lykke, glede og lyst. Serotonin har en sentral rolle i din opplagthet og om du er våken. Produksjon av denne er mye styrt av mengden lys og sol du får. Endorfin har en sentral rolle i din opplevelse av smerte, siden endorfin er smerteblokkerer i sentralnervesystemet. Når du opplever smerte, vil endorfinproduksjonen gå opp slik at smerten avtar etterhvert. Lav endorfinproduksjon har også direkte effekt på din opplevelse av energi, men også indirekte ved at høy smerteopplevelse er energikrevende. Vi skal senere se at dette har relevans i forhold til spesielt fibromyalgi og ME (Myalgisk encefalopati).

Nytten av kognitiv terapi for deg med ME

depresjon vil kognitiv terapi ha den effekten at endret tankgang og atferd gir økt produksjon av dopamin, noradrenaling og endorfin. Serotonin må i det vesentligste produseres ved økt lyseksponering, hvilket ofte skjer ved at personer med depresjon får i oppgave og gå mer ut i dagslys eller eventuelt ta lysterapi.

Hvis du har ME kan du få depresjon som følge av økt livsbelastning ved sykdommmen. En kognitiv terapeut kan da behandle depresjonen, men ikke nødvendigvis den somatiske årsaken til ME tilstanden. Det betyr at terapeuten får opp produksjonen av dopamin og serotonin, men på grunn av den autoimmune reaksjonen i ME og fibromyalgi forblir endorfinnivået lavt. I vår terapiform opplever vi derfor at personer etter behandling har fått bedre humør og livsglede. Seksualitet og lyst vender tilbake, som et resultat av at det limbiske senteret i hjernen får dopamin og ferromon(kjærlighetshormon). Men i mange tilfeller forblir energinivået for lavt. Resultatet kan summeres slik; lysten på livet er stor, men evnen til å gjennomføre det en vil og har lyst til blir fremdeles hemmet av energinivået. Dette er selvsagt grove forenklinger, så du som har ME må ha meg tilgitt. Dette handler selvsagt også om hvilket stadie i sykdommen man er i. Forskning bekrefter imidlertid at lavt endorfinnivå i ME og fibromyalgi spiller en sentral rolle, siden endorfinene regulerer og endrer immunforsvaret. Det er også dokumentert at personer med autoimmune sykdommer og eldre mennesker har et lavere nivå av endorfin enn normalbefolkningen.

Kombinere kognitiv terapi med LDN behandling

Økt nivå av endorfin bidrar til å øke produksjon av T celler, som hindrer ødeleggende infamatoriske prosesser som oppstår i autoimmune sykdommer. Derfor vil ME og fibromyalgi behandling ikke være effektiv uten at man også får opp endorfinproduksjonen, noe vi ikke får til i tilstrekkelig grad ved kognitiv atferdsterapi alene. I depresjon er tanke og atferdsendringene nok for å sikre tilstrekkelig hormonendring, mens i ME og fibromyalgi behandling vil endorfinnivået i de fleste tilfeller ikke kunne økes nok ved tanke og atferdsendring, fordi den autoimmune reaksjonen i for stor grad saboterer endorfinnivået.

Men hva gjør vi da? Det er flere måter å få opp endorfinnivået på. Akkupunktur har vist seg å være effektivt fordi nåler bidrar til smerte som igjen øker produksjonen av dette hormonet. Men mange opplever kun effekt noen få dager og så må de gjenta behandlingen. Det blir ofte dyrt i lengden.

En mer kostnadseffektiv ME behandling som mange av våre klienter har gjennomført paralellt med kognitiv terapi er behandling med medisinen Low Dose Naltrexone (LDN). Dette skjer i samarbeid med fastlege eller annen anbefalt lege. LES MER

Kontakt oss for 90 minutts prøvebehanding av ME/Fibromyalgi. Trykk på kontaktknappen øverst eller ring 917 26 373. Ingen venteliste. 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge