Behandling av panikkangst

Panikkangst behandling sjokkert jenteBestill rimelig panikkangst behandling i dag uten å bli registrert i et offentlig register. Vi behandler på vårt kontor i Lillestrøm eller overalt via Skype. Bruk kontaktknappen på vår hjemmeside eller kontakt oss på telefon +47 917 26 373.

"Min utfordringer før jeg begynte hos deg var angst. Jeg opplevde terapiprosessen som bra hele veien. Den var helhetlig og veldig til hjelp.
Jeg opplevde terapeuten som rolig, avbalansert og lett og åpne seg for. Jeg er veldig fornøyd. Resultatet av terapien i dag er at jeg er tilnærmet helt frisk. Jobber videre på egen hånd. " Les mer om hva andre sier om vår terapi

 

Nevrologisk aksept i panikkangst behandling

Vår versjon av kognitiv terapi er en god og effektiv behandlingsform som hjelper deg ut av panikkangst.

Panikkangst oppleves som veldig ubehagelig fordi anfallene er skremmende. Vi kan hjelpe deg med å bli kvitt panikkangsten ved at vi kombinerer indre og ytre eksponering med en egen utviklet metodikk for å dempe angsten ved å la kroppen slutte å sloss mot den. Resultatet gjør at du fjerner angst for angsten (nevrologisk aksept). Kroppen vil da oppnå samme tilstand som du oppnår med angstdempende medisiner, uten å bruke de samme medisinene (f.eks. valiumeffekten uten å bruke valium).

Det gjør at panikkanfallene til slutt blir borte.

 

Behandlingsforløp i panikkangst behandling

Panikkangstbehandling gir deg metoder som fjerner panikkangst anfallene. Ved at du gjør øver på panikkangsbehandling mellom sesjonene, vil behandlingsforløpet på panikkangst ofte begrense seg til 4 - 5 ganger. Noen ganger vil mennesker med panikkangst ha andre psykiske tilstander som depresjon, generalisert angst (GAD), tvangslidelse (OCD) i tillegg. Det kan også være slik at tvangslidelser med sykdomstanker kan produsere panikkangst og da er det hensiktsmessig å behandle tvangslidelsen først eller parallelt. I slike tilfeller blir behandlingen noe lenger. 

Eksponeringskurven panikkangst behandlingVi begynner behandlingen av panikklidelse med å fortelle om angstens fysiologi, i forhold til hva som skjer og hvorfor det skjer. Ved å få deg til å se at å unngå alle situasjonene man frykter, vil du etterhvert bli så låst at det går ut over livskvaliteten. Ved å fortelle om at angst i mange tilfeller er naturlig og hvordan angsten først øker for så å gå ned igjen når man går inn i situasjonen man frykter (eksponeringskurven). Vi viser at ved å unngå situasjonen vil angsten aldri få sjanse til å gå ned igjen og det vil på lang sikt være en dårlig ide.  

Mange terapeuter synes denne lidelsen er utfordrende fordi de ikke finner identifiserbare stimuli. Derfor får man heller ikke brukt eksponeringsterapi eller desensitivering. Vi bruker derfor indre og ytre eksponering (se under).

Indre og ytre eksponering i panikkangst behandling

Indre eksponering kan for eksempel være å motbevise at hjertebank er dødelig ved å få deg til å få opp hjertebank ved å løpe opp en bakke eller sykle på en ergometersykkel. Ved at du får erfaringer om at hjertebank ikke er dødelig, vil du kunne erstatte dødsantagelsen med alternative tanker. Personer med panikklidelser tolker kroppens signaler med katastrofetanker. Man feiltolker kroppslige signaler på angst som en begynnende katastrofe. Ved å trene deg til å refortolke disse signalene som noe annet en begynnende katastrofer, demper du angsten for angsten. Denne metoden har vist seg å være veldig effektiv. Studier har vist at denne formen for behandling fører til at 75 – 90 % blir uten panikkanfall etter 24 måneder. I vår terapi går dette ofte mye raskere fordi vi kombinerer denne metoden med andre metoder. Les mer om effektstudier av vår egen terapi mot angst.

Ytre eksponering er å eksponere deg for en ytre trussel, som kan være å handle på et kjøpesenter med mange mennesker. Dette er særlig aktuelt for panikklidelser som er kombinert med agorafobi.

De fleste som har fullført vår behandling av panikkanfall opplever at de ikke lenger plages av anfall etter behandling. Ønsker du å vite mer om vår behandling, bestill prøvebehandling ved å bruke kontaktknappen over. Det er ved å prøve ut behandlingen at du får best kunnskap om terapiformen. 

Eller les om effektstudier av vår angstterapi


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge