Terapireferanser fra brukerne om kognitiv terapeut Christian Bang

kognitiv terapeut christian bangUtvalget av terapireferansene under er basert på evalueringer av terapien på Lillestrøm med kognitiv terapeut Christian Bang. Klientene blir spurt om det er greit å bruke uttalelsene etter å ha levert evalueringen. Vi spør om dette i etterkant for å påvirke evalueringen minst mulig. 

Referanse fra klient med ME etter 8 terapisesjoner i 2022:

"Mine utfordringer før du begynte hos deg var mye smerter i muskulatur, problemer med å
sette egne begrensninger i forhold til arbeidsmengde.
Terapiprosessen opplevdes som en meget bra læringsprosess. Jeg har har hatt utrolig bra nytte av dette, noe som har gitt meg en helt annen
livssituasjon. Begrenset arbeidsmengde gir med en mer produktiv hverdag og mer tilstedeværelse
med barna og kona.
Jeg kan ikke tenke med en bedre terapeut. Du har en meget sterk faglig tyngde, trygghet og er en meget hyggelig ærlig person.
Resultatet av terapien i dag er at jeg lærer stadig nye ting. Likte veldig godt ideen med “turnus”
på jobben. 40% og 20% , annenhver dag. Dette er noe som vil være perfekt. Har et ønske om mer tid
med barna og kona mi. Spesielt den tiden og alderen barna er i nå, det er tid man ikke får tilbake.
Jeg har ingen sammenligningsgrunnlag med annen terapi, men jeg er sikker på at du kan hjelpe andre som er i lik situasjon.
Man får jo veldig faglig innblikk i kropp og helse."

Referanse fra klient etter 7 terapisesjoner høsten  2021:

"Mine utfordringer før jeg begynte i terapi var kjærlighetssorg, utbrenthet, stress, grensesetting. Terapiprosessen fungerte bra. Jeg har fått gode verktøy som er lette å huske og ta i bruk når det trengs. Blitt satt i noen ubehagelige situasjoner som hjelper med å komme seg gjennom problemet.

Du fungerte veldig bra som terapeut, både morsom og seriøs. Fint at du kommer med egne erfaringer og morsomme historier, men samtidig tar mine problemer på alvor. Du ser det bakenforliggende og klarer å få frem det som er vanskelig å snakke om. Resultatet av terapien i dag er helt fantastisk! Jeg er ikke nedstemt lenger og har masse energi.  

Terapiformen din skiller seg ut fra andres ved at du gir mer verktøy til å kunne klare å gjøre en endring hjemme og i hverdagen. Det er mye egen jobbing og egen innsats som må til noe som gjør meg bedre rustet til å gå videre i livet og fortsette på den gode siden når terapien er ferdig."

Referanse fra klient etter 3 terapisesjoner våren  2021:

"Mine utfordringer før jeg begynte hos Christian var sykdomstanker som tok overhånd og skremte meg i svært stor grad.

Terapiprosessen opplevdes positiv. Det ga meg det verktøyet jeg trengte å ha i verktøykassa. Det er lettere å snakke med noen enn å lese en oppskrift i en selvhjelpsbok. Det er også da man blir fulgt opp. 

Jeg opplevde terapeuten som forståelsesfull, morsom og tilstedeværende. Jeg føler meg klar for å gå videre med det verktøyet jeg nå har fått, og er klar ved «stresstester» i hverdagen. Det er fint å kunne komme tilbake hvis jeg ikke «består stresstestene» eller takler disse i fremtiden. Dette er bedre enn selvhjelp."

Referanse fra klient etter 6 terapisesjoner vinteren  2020:

"Mine utfordringer før jeg begynte hos deg var mye angst i offentlige og sosiale situasjoner. Vanskelig å gjennomføre visse hverdagslige ting.  

Jeg opplevde dette med nevrologisk aksept som en inspirerende tilnærming, følte det var det som skulle til for å få meg på rett spor. Dette med nevrologisk aksept er helt nytt, og veldig naturlig/logisk. Gir også et roligere sinn, som har gitt klarere tanker og bedre oversikt. Mye har falt på plass bare ved denne metoden alene, også fordi kroppen har fått rom til å utvikle nye impulser. Migrene nivå gått kraftig ned.  

Terapeuten fungerte bra, direkte, inspirerende. Resultatet av terapien er at jeg har funnet en vei jeg vil gå videre med forskersinn og lyst. Lært metoder jeg kan falle tilbake på når jeg knoter underveis. Mindre angst, mer oversikt over situasjonen/meg selv."

Referanse fra klient våren  2020:

"Mine utfordringer før jeg begynte hos deg var oppfarenhet, samt at andre tolket ofte min klare og høye stemme som sinne. 
Jeg opplevde terapiprosessen som en behagelig prosess, som gav meg innsikt i egen situasjon og verktøy (mindfullnes) til forbedring. Helhetlig godt utbytte for meg. Terapeuten fungerte som en behagelig samtalepartner, med god innsikt og gode innspill.

Resultatet av terapien i dag er at jeg har fått verktøy til å gjenkjenne følelser og refokusere for å gå videre uten."

Referanse fra klient etter 6 terapisesjoner høsten  2019:  

"Mine utfordringer før jeg begynte hos Christian var mye angst pga. høy arbeidsbelastning og mye press. Hadde angst for å gjøre noe i det hele tatt og angst for angsten.   

Terapiprosessen opplevdes veldig bra og som en rask prosess. Christian jobber direkte med problemene på en god kognitiv metode. Jeg jobbet mye med oppgaver underveis i behandlingstimene, samt med oppgaver som skal løses på egenhånd. Evaluering etter hver time er veldig bra for å ta tak i det som ble glemt. Christian er veldig sympatisk og direkte. Vittig type med gode historier som refereres til problemet man har slik at man begynner å tenke på en annen måte. Han har gode oppgaver man jobber med både under timen og på privaten mellom timene.    

Resultatet av terapien i dag er at jeg har en mye bedre hverdag både privat og på jobb. Den plagsomme delen av angsten er nærmest fraværende og jeg har mer energi. Livet er MYE lysere nå enn det var for bare noen uker siden. Forskjellen fra andre terapeuter er at Christian går rett på sak. Tidligere psykologer jeg har vært hos prøver å finne underliggende årsaker til angst eller andre problemer, selv om det ikke ligger noe bak der."

 

Referanse fra klient etter 6 terapisesjoner våren  2019:   

"Mine utfordringer før jeg begynte i terapien var depresjon, uvirkelighetsfølelse og angst. Jeg opplevde terapiprosessen som veldig bra med mye hjelp og gode øvelser. Også mange øvelser jeg kunne ta med hjem og bruke mellom terapiene.   

Jeg opplevde at terapeuten fungerte veldig bra! Har egentlig ikke noe ris å komme med, er veldig fornøyd, og jeg følte du fant ut mye jeg ikke var klar over en gang. Du var positiv og hjelpsom. Resultatet av terapien i dag er at jeg ikke lenger har depresjon, trives mye mer med livet, og her det generelt veldig bra.   Det som skiller deres terapiform fra andres er at terapien er mer enn bare prat. Du spør ikke bare om hvordan jeg har det, men gir faktiske øvelser som man kan jobbe med for å få en bedre forståelse av det psykologiske."

Referanse fra klient etter 3 terapisesjoner våren  2019:

"Mine utfordringer før jeg begynte hos deg var dårlig selvfølelse og passiv aggresiv. Terapiprosessen opplevdes veldig bra. Terapeuten klarte å få frem og tydeligjøre mine problemer på en god måte som gjorde det lett for meg å se. Jeg likte veldig den fremtidsrettede tilnærmingen og at vi ikke dvelte ved alt det gamle i noen særlig grad.     

Jeg opplevde terapauten som erfaren og proffesjonell og med mange gode eksempler til behandling av mine problemer. Har ikke noe ris og komme med. Resultatet av terapien i dag er at jeg avslutter mine samtaler nå, da jeg føler at jeg har hatt god effekt av 3 timer i samtaleterapi. Jeg føler meg mye bedre rustet til å takle utfordringer som måtte komme. " 

Referanse fra klient mars 2018:

"Mine utfordringer før jeg begynte hos deg var mye uro og angst i kroppen. Mye redsel for mine fremtidsutsiktrer. Stor usikkerhet på min nye livssituasjon og ny jobb og nytt barn.  Terapiprosessen opplevdes veldig bra. Opplevde å bli lyttet til mine ønsker om bedring, spesielt mine tanker om å slutte med medisin som har vært viktig for meg. Har ikke kommet dit til å prøveseponere medisin (gradvis utfase, red anm.), men har fått en annen tankegang rundt dette som jeg ikke hadde tidligere.   

Jeg opplevde terapeuten som flink til å lytte til hva jeg har behov for og hjelpe meg å formulere og sette ord på hvordan jeg egentlig har det. Direkte og ærlig som jeg syns har vært skummelt til tider, men viktig for å innse hvor viktig det er å ta tak i problemene og gjøre noe med det og ikke forsøke kontrollere det. Vært flink til å hjelpe meg flytte mitt fokus til det som er viktig. Har opplevde at jeg har blitt møtt med respekt.   Etter terapien har jeg fått nytt verktøy jeg bruker i hverdagen som jeg fortsatt skal jobbe videre med. Har allerede kommet godt på vei og kjenner mindre angst og uro og takler min nye livssituasjon bedre nå. Har ikke klart å slutte med medisiner, men jeg har ikke lenger et kontrollerende behov og tanker om at det er et krav for at jeg skal ha en bedre hverdag. Vil evt etter hvert i min mer stabile livssituasjon vurdere det på nytt"

Referanse fra klient våren 2017:

"Min utfordringer før jeg begynte hos deg var depresjon. Jeg opplevde terapiprosessen underveis og helhetlig som veldig bra. Den var helhetlig og veldig til hjelp.

Jeg opplevde at terapeuten har vist meg retninger underveis som har fungert veldig bra. Har ingen "ris".  Jeg er veldig fornøyd. Resultatet av terapien i dag er at jeg føler jeg har kontroll og har fått det veldig bra med meg selv."

Referanse fra klient juni 2017. Klienten var uten målbar klinisk angst etter 8 terapisesjoner vinteren og våren 2017:

"Min utfordringer før jeg begynte hos deg var angst. Jeg opplevde terapiprosessen som bra hele veien. Den var helhetlig og veldig til hjelp.
Jeg opplevde terapeuten som rolig, avbalansert og lett og åpne seg for. Jeg er veldig fornøyd. Resultatet av terapien i dag er at jeg er tilnærmet helt frisk. Jobber videre på egen hånd. "

Referanse fra klient september 2015 etter 5 terapisesjoner sommeren 2015:

"Mine utfordringer var at angst skulle ta over og bli til handling. Terapiprosessen gikk ut på å se at en tanke er ikke en handling. Det er ikke noe sannhet i det. Føle på angsten, drive den frem og se at den ikke er noe farlig. Jeg opplevde deg som en flink terapeut, som lett setter deg inn i situasjonen og ufarliggjør den. Du gir redskaper som lett kan brukes i dagliglivet. Resultatet av terapien er at jeg ikke kjenner på angst og at jeg tar ting annerledes." 

Referanse fra klient august 2015. Klienten var uten målbar klinisk angst etter 8 terapisesjoner våren og sommeren 2015:

"Mine utfordringer før jeg begynte i terapien var typiske milde til moderate angstsymptomer assosiert med katastrofetanker rundt avgjørelsen om å gifte meg. Jeg fikk vite om tilbudet fordi min mor er psykiatrisk sykepleier og søkte på internett for hva som fantes av selvhjelpsprogram som hun kunne tipse sine pasienter om. Og siden hun gikk på videreutdanning i kognitiv terapi så hun at du var godtkjent av NFKT og så en del av det dere hadde skrevet på Global University og at det stemte mye med det hun hadde lært. Så hun syntes det så bra ut og tipset meg om det også. 

Terapien foregikk over Skype iom. jeg bor i utlandet. Det var derimot ingen hindring fra å raskt bygge en god relasjon med terapeuten. Etter ha jobbet med litt mer perifere ”her og nå” angstprovoserende situasjoner og tanker opplevde jeg vi kom til kilden av problemet etter 3-4 samtaler. Vendepunktet kom da jeg endelig forstod viktigheten av å søke angsten og akseptere den, i stedet for å unngå den. Kun da kunne jeg klare å forstå at den var ufarlig. Det var bra du fortsatte å minne meg på det. Det hjalp meg fra å la angstfølelsene mine styre valgene mine, og jeg ble i kontroll.

Jeg opplevde deg som forståelsesfull og positivt konfronterende. Resultatet av terapien i dag er at jeg er en gift mann og har lite patologisk angst. Jeg er ikke lenger redd for mine tanker eller for å få ”tankekjør”. Jeg har vunnet over angsten en gang og vet at jeg kan vinne igjen, ved hjelp av de enkle teknikkene jeg lærte hos deg.

Jeg likte godt din enkle 4-trinnsmodell. Spesielt hjalp det å lære om hvordan mine tanker, følelser og sannheter ikke nødvendigvis er det samme (trinn 2), og hvordan ”tankene kan prøve å lure meg”… Å premiere meg selv (trinn 3) gav meg også en god selvfølelse, kontra å skamme meg for å tenke ”farlige tanker”. "

Referanse fra klient august 2013. Klienten var uten målbar klinisk angst og depresjon etter 6 terapisesjoner våren og sommeren 2013: 

”Mine utfordringer før du begynte hos deg var angst for å være alene med ungene og hadde relativt stor døds-angst. Dette spesielt når ”mor” dro på jobb. Var ekstremt ”petimeter”/nøye på alt. Jeg hadde vært hos en annen terapeut, men gikk ikke over ens, så kuttet der med en gang. Følte kjapt etter første time at vi gikk over ens, i alle fall fra min side. Synes du var/er god til å lytte og følte at du hadde en plan ganske tidlig. God tilnærming på hva jeg fortalte og du virker jordnær og tilstede, veldig bra J

Jeg opplevde deg som jordnær og tilstede, veldig bra J Lett å prate med, munter og hyggelig kar J Kunskapsrik og uten tvil dyktig. Du er  også meneskelig og tilstede, uten å være terapaut/lege/psykolog (les.:høytsvevende/fagspesialist/ovenfra og ned…..) Dette gjorde meg trygg og fikk praten til å flyte og dermed synes i alle fall jeg at det var lett å fortelle hva jeg følte/plaget meg. Har faktisk ikke noe ris å gi, synes dette har vært veldig bra. Resultatet av terapien i dag er at jeg er frisk som en fisk. Føler meg trygg på bruken av verktøyet, bruker det stort sett ubevist og men er å tro at jeg er ”kurert” ift angsten/angstanfallene.

Referanse fra klient våren 2013. Klienten var uten målbar klinisk sosial fobi etter 5 terapisesjoner vinteren og våren 2013:

"Mine utfordringer før jeg begynte i terapi var sosial angst. Jeg opplevde å ha store hemninger i mange situasjoner. Jeg fikk bekreftet min angst, og fikk gode hjelpemidler til å takle den. Allerede fra første time og opplevde deg som trygg å snakke med mine problemer om. Du har gitt meg verktøy å bruke som virker. Tiden gikk fort, da alt jeg har lært har vært interessant, og du er ganske vittig. Resultatet av terapiprosessen i dag er at jeg føler meg mye tryggere i de fleste situasjoner. Jeg tør å gjøre ting jeg bare drømte om før.”

Referanse fra terapibruker september 2012. Brukeren ble kvitt målbar angst og depresjon etter 6 terapisesjoner våren og september 2012:

"Mine utfordringer før jeg begynte i terapi var stress, angst, uro, hyperaktivitet, katastrofe tanker, grubling.Jeg opplevde terapien som utrolig, siden dette virkelig fungerer. Jeg er generelt skeptisk til terapiene som sådan, men dette er noe som har en skikkelig ramme og umiddelbart jobbes det konkret med problemløsning.Jeg opplevde terapeuten som faglig dyktig, full forståelse for mine problemer, gir svarene med en gang. Jeg ble opptatt av å lære meg fort hvordan jeg skal konkret jobbe med problemene. Resultatet av terapien i dag er at jeg klarer å holde negative tanker på avstand, er tilstede i hverdagen, mye, mye mer enn før.Det som skiller din terapi fra andres er konkrete tiltak, når vanskeligheter kommer. Verktøyet er alltid til stede og kan brukes umiddelbart. Med enkle og billedlige forklaringer får en innsikt i seg selv og de problemene man har. Klart største fordel med din terapiform er at problemene en har prøves løst der og da."

Referanse fra terapibruker september 2012. Brukeren ble kvitt målbar angst og depresjon etter 3 terapisesjoner våren 2012:

"Mine utfordringer før jeg begynte hos deg, var at jeg strevde med å finne en høvelig rask og effektiv måte å snu negativ tankegang til mere positive tanker og innstilling rundt hverdagslige og personlige utfordringer. I tillegg har jeg hatt et veldig negativt selvbilde, oftest opptatt av å finne feil/mangler, i stedet for å fokusere på alt det positive jeg er og står for. Terapiprosessen har til nå vært en positiv opplevelse. Tok litt tid å komme inn alle øvelsene, men føler nå at jeg er trygg på hvordan jeg skal gjennomføre disse og tror jeg har funnet en måte som passer akkurat meg veldig godt. Noen timer har vært litt mere utfordrende enn andre, tenker da spesielt på samtaler rundt eventuelle tilleggsdiagnoser. Jeg synes du fungerer svært godt som terapeut! Du har en veldig god måte å tilnærme deg problemstillingene på, og klarer på en utmerket måte å ufarliggjøre psykiske utfordringer. Du lytter godt etter når jeg forteller, og har også skjønt at humor kan lures inn i de fleste temaer. Du er god til å formidle! Resultatet av terapien i dag, er at jeg er mye mere bevisst på hva det er som egentlig skjer. Jeg har helt klart blitt dyktigere til å kjenne igjen tegn på at jeg er i ferd med å vikle meg inn i en lite gunstig tankegang. Kjenner fortsatt at jeg svinger noe, men svingningene blir nå mye mindre enn jeg har vært vant til fra før. Spesielt fungerer det godt når jeg mater "demonene" mine med en aksepterende holdning for så å bruke de kognitive knepene til å snu. Jeg føler at din terapiform er den som har vært absolutt mest effektiv i forhold til mine utfordringer. Det å samtale om og se på fortløpende erfaringer og opplevelser, samt jobbe med forebyggende metoder, var akkurat det jeg ønsket å oppnå med terapien."

Referanse fra en av våre terapibrukere som gikk i behandling for depresjon. Brukeren ble uten målbar depresjon etter 10 terapisesjoner våren 2011:

"Terapien var mye mer strukturert og konkret enn det jeg har opplevd hos psykolog og har fått meg til å tenke på en mer positiv måte. Jeg merket at resultatene kom raskt fordi jeg forandret negative oppfatninger om meg selv til mer positive oppfatninger. Jeg fikk konstruktive tankeprosesser som tok bort grublingen, bedre humør og ble mer tilstede i hverdagen. I dag har jeg mye mer glede av å være sammen med andre enn før."

Kontakt oss for 90 minutts kognitiv terapi. Trykk på kontaktknappen over og fyll ut skjemaet, eller ring 917 26 373. Ingen venteliste.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge