Struktur og oppbygging av terapisesjonen, morgendisKognitiv terapi, struktur og oppbygging av terapisesjonen

En stor del av terapieffekten i kognitiv terapi skyldes at hver terapisesjon bygger på en velutprøvd og bestemt struktur. Denne har blitt utprøvd og forbedret siden begynnelsen på 60 tallet. Vi avviker fra strukturen når det er terapeutisk riktig å gjøre noe annet, men hovedstrukturen i terapisesjonen har vært med på å sikre terapieffekten i en årrekke. Mange psykologer innvender med rette at mye av terapieffekten også ligger i at man har en god terapeutisk allianse mellom klient og terapeut, noe som blir bekreftet av forskning. Vi ser imidlertid at dette ikke er nok. Uten en god terapeutisk metodikk, vil ofte terapien stagnere, noe den også ofte gjør hos tradisjonelle psykologer. Den uslåelige terapieffekten skyldes kombinasjonen av behandlingsmetodikk og den terapeutiske aliansen.

Hver sesjon følger en fast struktur som kan se slik ut:

1. Oppdatering fra siste gang og humørsjekk
Hvordan har uken vært? (Sammen med terapeuten vurderer de hvilke problemer som er sentrale for å sikre at det viktige for mer oppmerksomhet enn det uviktige)
Har det skjedd noe spesielt siden sist?
Hvordan har ditt humør vært?
Spesielle behov og utfordringer

2. Overgang fra forrige sesjon
Viktige ting vi snakket om sist, hva lærte du (2 til 3 setninger)
Har du noen reaksjoner fra forrige gang?
Noe du ikke likte ved forrige sesjon? (selv om sesjonen ble evaluert forrige gang, kan det være nyttig å sjekke om klienten kan komme på noe en uke senere)
Spesielle ting du ønsker på dagsorden (Klienten forteller hva hun eller han ønsker som dagsorden basert på ukas hendelser og utfordringer)
Gjennomgang av hjemmeoppgaver. Hva har du lært?

3. Dagens tema
Dette er ofte hovedfokuset for timen. Temaet kan være basert på klientens ønsker og behov, men kan også foreslås av terapeuten.
Avslutte med feedback fra klienten for å sikre at begge har god og riktig forståelse av terapiens effekt

4. Ny oppgave til neste time
Grundig gjennomgang av hjemmearbeid for å sjekke om oppgavene er realistiske

5. Oppsummering og tilbakemelding

Ny feedback fra klient på både innhold og prosess

6. Avtale om ny sesjon


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge