Depresjon behandling med kognitiv terapi 2

Depresjon behandling 2

I depresjon behandling beveger vi oss fra praktiske utfordringer, konsekvenser av å unngå utfordringer, negative automatiske tanker (NAT) og  feiltolkgninger av virkeligheten, til dypere lag av personligheten. Målet er å oppnå at du beveger seg fra fastlåste tanker, til mer fleksible og differensierte tanker som bidrar til bedre forhold mellom deg og omgivelsene. Du og terapeuten etablerer i felleskap strukturerte opplevelser som sikrer at du lærer:

1. Å bli oppmerksom på dine negative automatiske tanker

2. å bli oppmerksom på forbindelsen mellom tanker, følelser og atferd

3. å undersøke beviser for og i mot de automatiske tankene

4. å endre forvrengte tanker til mer realitetsorienterte tanker

5. å identifisere og endre de uhensiktsmessige antagelsene om deg selv som får deg til å feiltolke andre personer rundt deg

 

Kognitiv terapi teknikker i behandling av depresjon

De vanligste teknikkene i depresjon behandling er:

  1. Registrering av daglige aktiviteter på skjema.
  2. Mestrings og lystterapi. Registrering av den mestring og lyst som oppleves i forbindelse med de enkelte aktiviteter.
  3. Tankemessig revurdering og endring av "hvem som eier problemet" for å endre negative automatiske tanker (Fra f.eks. "det er min feil at han er sint" til at "det er hans ansvar at han er sint").
  4. Tankemessig utprøvning. Gjennom visualisering eller rollespill identifiseres blokkerende automatiske tanker i problemsituasjoner
  5. Alternativ terapi, gjennom visualisering eller rollespill mobiliseres alternative tanke og handlemåter
  6. Oppmerksomhetstrening (også kalt mindfulness eller metakognitiv terapi) 
  7. Hjemmeoppgaver mellom sesjonene

Ønsker du å vite mer om vår behandling, bør du bestille en prøvesesjon ved å trykke på kontaktknappen over. Det er ved å prøve ut behandlingen at du får best kunnskap om terapiformen. LES MER

Depresjon behandling 3

Les om vår behandlingseffekt på depresjon

Årsaker til depresjon

Den kognitive modell for depresjon

Prøv 90 minutts kognitiv terapi for angst og depresjon                 

 


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge