Depresjon behandling med kognitiv terapi 3

Depresjon behandling 3I vår kognitive terapi mot depresjon er den mest effektive strategien å forandre fastlåste negative oppfatninger av seg selv (mentale selvskjemaer). Det er disse negative oppfatningene som produserer depresjonen.

Depresjon behandling og Piaget

Vår terapi har sin opprinnelse i den sveitsiske forskeren Piaget. Han snakker om forskjellige stadier i barns kognitive utvikling. I perioder vil barn ha et mer stabilt tankesystem som man i liten grad tilpasser til ny informasjon. (f.eks. min pappa er sterkere enn alle andres pappaer). Med andre ord tilpasser man det ytre til det indre (assimilasjon).Når barn utvider sin kunnskap om verden rundt seg, vil barnet til tider måtte revurdere sine overbevisninger så mye at barnet gjør om et helt tankesystem. Dette kalles å akkomodere (tilpasning av det indre tankesystemet til ny kunnskap om ytre observasjoner). Når barnet har sprengt et overbevisningssystem, vil man søke å danne et nytt og mer stabil mentalt skjema som stemmer med den nye forståelsen av verden rundt seg. Man søker med andre ord å komme i likevekt og tilpasse seg verden rundt seg (At pappa sang karaoke og dreit seg ut foran mine venninner var et mareritt).

Assimilasjon som årsak til depresjon

Hvis du er deprimert, derimot, har du oftere nedsatt evne til å tilpasse deg den reelle verden tankemessig. De negative antagelsene om deg selv er fastlåste og du tar lettere til deg informasjon som bekrefter dem, mens positiv informasjon som ikke passer, vil du ofte forkaste. Du tar ikke inn alternativ positiv informasjon som går på tvers av det negative man allerede vet, med andre ord det foregår ingen akkomodasjon (tilpasning av mentale skjemaer til ytre informasjon), men kun assimilasjon(man velger kun informasjon som bekrefter depresjonsskjemaene). En som er fastlåst i antagelsen om at "ingen liker meg", vil kun ta til seg informasjon som passer med denne antagelsen, men informasjon som tyder på det motsatte, vil han overse. Uten behandling vil personen derfor grave seg mer og mer ned i depresjonen. Denne prosessen likner mye på hvordan man utvikler ekstreme holdninger. Det spesielle her er at "ekstremismen" utvikles som ekstreme negative holdninger om seg selv.

Akkomodasjon i depresjon behandling

Vår terapi går derfor ut på å "sprenge" disse negative antagelsene om seg selv ved å kjøre en mental rettssak som likner prinsippene i vanlige rettssaker, med aktorat, forsvarer, og dommer. Dommeren er i virkeligheten klienten selv, som blir tvunget til å forholde seg til prosedyrene til aktor og forsvarer. Han blir også tvunget til å forholde seg til nye motbeviser mot negative antagelser om seg selv gjennom å forandre atferd. Dette kalles å akkomodere mentale skjemaer.

Ønsker du å vite mer om vår behandling, bør du bestille en prøvekonsultasjon på kontaktknappen øverst. Det er ved å prøve ut behandlingen at du får best kunnskap om terapiformen.


Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+
Personvern

Innhold © Global University. Webdesign ©2016-20 Web Norge